Ik heb helaas heel weinig tijd om (uitgebreid) verslag te doen van de NNV-dag. Maar hulp uit onverwachte hoek. Lees hieronder de gastbijdrage van Nico Schoonderwoerd.

Gastblog Nico Schoonderwoerd

Op donderdag 29 oktober hield de Nederlandse Natuurkundige Vereniging het ‘NNV-klimaatsymposium’. Het is alweer 16 jaar geleden dat ik ben ‘afgezwaaid’ uit de natuurkunde, maar eens een natuurkundige is altijd een natuurkundige, het motto dat NNV ook gebruikt om haar ledenpeil op stand te houden.

Tijdens mijn promotie heb ik wel eens een praatje gegeven over het broeikaseffect, waarin ik uitlegde waarom CO2 een broeikasgas is. Dat moet ’98 zijn geweest, een tijd waarvan ik me niet kan herinneren dat er klimaatsceptici waren terwijl het bewijs voor de causaliteit aanzienlijk lager was dan het mijns inziens nu is.

Toevalligerwijze werden Marcel Crok en ik twee jaar geleden kantoorgenoten en duurde niet lang voor ik begreep dat hij er zo één was! Een ontkenner!! Een discussie zijn we nooit echt aangegaan, ik zou ook niet veel kans gemaakt hebben tegen de feitenkennis van Marcel. Neemt niet weg dat ik me alleen maar meer zorgen ben gaan maken, met name toen ik begreep dat de Groenlandse ijskap die tot 3 km dik is, bij smelting tot een globale zeespiegelstijging van gemiddeld 7 meter leidt.

Ok, nu weten jullie het, ik ben een klimaatalarmist. Maar dat neemt niet weg dat ik Marcel een lift aanbood in mijn benzinemonster naar De Bilt.

Wat me op internet was opgevallen is dat klimaatalarmisten en sceptici *volledig* langs elkaar heen praten. Daardoor wordt het voor een relatieve buitenstaander als mijzelf alleen maar lastiger om de goede argumenten te onderscheiden van halve waarheden en totale verzinsels. En die zijn er in overvloed.

Opening door Jan Terlouw

Het meest schokkende van de dag vond ik dat die verzinsels ook uit de koker van de natuurkundigen bij de NNV kunnen komen. Eén der leden schreef “Met een simpel model kan ik aantonen dat de variatie in de zonne-intensiteit de temperatuurstijging volledig verklaart!”. Of zijn stelling is een verzinsel, of de rest van de sprekers is onderdeel van een complot. Ik bekeek de 32 reacties die de NVV binnen kreeg en beoordeelde er 9 als ‘klimaatsceptisch’, terwijl in mijn subjectieve ogen 14 fysici zich wel zorgen maakten over de menselijke invloed op de huidige klimaatverandering.

De titel van de presentatie van Kees Le Pair is me uit het hart gegrepen: ‘3 minuten om NNV voor blamage te behoeden’.

Kees le Pair

Een blamage werd deze bijeenkomst helaas wel. De meeste inhoudelijke tegenwerpingen in de korte reacties van leden konden gemakkelijk door sprekers worden weersproken. De enige die zich wel goed had voorbereid was Marcel. In zijn presentatie komt hij tot een lagere klimaatgevoeligheid dan het IPCC. In een paneldiscussie met Pier Siebesma hield hij zich goed staande, alhoewel ik toch denk dat Marcel klimaatgevoeligheid berekent op een wijze die hem goed uitkomt. Maar hier is veel meer onderzoek nodig, dat zou de NNV zeker moeten uitdragen.

De stellingen die de NNV had gepubliceerd waren duidelijk een brug te ver. Of eigenlijk twee bruggen te ver. De taak die een organisatie als de NNV op zich moeten nemen is om te analyseren hoe het mogelijk is dat 97% van de klimaatwetenschappers de hypothese van antropogene klimaatverandering ondersteunt, terwijl een derde van haar leden als klimaatscepticus kan worden gezien. Heeft Marcel dan misschien toch gelijk met zijn pleidooi over groupthinking? Zijn de recalcitrante gepensioneerde fysici niet in staat zich aan te passen aan de moderne wetenschap? Of zijn zij, nu ze niet langer hun geldschieters naar de mond hoeven te praten, in staat zich veel onafhankelijker op te stellen?

Een wetenschappelijke stelling wordt sterker naarmate deze meer falsifieerbaar is. Een groot aantal fysici staat te popelen om te falsificeren. Geef ze die kans! Zorg voor een platform waar een goede discussie kan plaatsvinden, met goede moderatie om moddergooien te voorkomen. Een platform waar zowel de huidige klimaatonderzoekers als de amateur onderzoekers zich welkom voelen.

We moeten constateren dat er een heel fundamenteel probleem is in de communicatie binnen de wetenschap. Dat communicatieprobleem kan wel eens heel duur worden voor de komende generatie, en is dus een probleem wat de NNV zou moeten agenderen. Want als ik als alarmist het mis heb, dan zijn er miljarden gespendeerd aan verkeerde maatregelen, en als de sceptici het mis hebben dan kunnen we binnenkort de klimaatverandering niet meer stoppen.

Tijdens de borrel: links Albert Klein Tank (KNMI), daarnaast een bezoeker, Marcel Crok en Pier Siebesma (KNMI)

0 0 stemmen
Artikel waardering