MARCEL CROK

Marcel Crok (1971) studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. In 1997 werd hij freelance wetenschapsjournalist na een stage bij het Chemisch Weekblad (tegenwoordig C2W). In 2001 werd hij redacteur bij Technologietijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 bij maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT).

In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (Engelse versie). Dit verhaal maakte veel reacties los en sindsdien volgt hij het klimaatdebat op de voet. Later dat jaar leverde het hockeystickverhaal hem de eerste Glazen Griffioen op, een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschapsjournalisten.

Marcel Crok

Met het prijzengeld van de Glazen Griffioen en een bijdrage van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten werkte hij in de jaren 2008-2010 aan het boek De staat van het klimaat.  In het boek onderzocht Crok of en zo ja hoe bewezen is dat CO2 schuldig is voor de recente opwarming op aarde en hoe gedegen het IPCC-rapport is. Van het boek zijn ongeveer 5000 exemplaren verkocht en een gesigneerd exemplaar van het boek is nog altijd te bestellen via de website.

In 2012 vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hem om het vijfde IPCC-rapport te reviewen. Daarnaast was Crok nauw betrokken bij het internationale discussieplatform www.climatedialogue.org. Dit platform werd eveneens gefinancierd door het Ministerie van I&M.

In 2013 publiceerde Crok samen met Jos de Laat van het KNMI een wetenschappelijk artikel over de temperatuursprong die er eind jaren tachtig heeft plaatsgevonden in West-Europa: A Late 20th Century European Climate Shift: Fingerprint of Regional Brightening?

In 2014 publiceerde Crok samen met de Britse onderzoeker Nic Lewis het rapport A Sensitive Matter, How the IPCC buried evidence showing good news about global warming. Dit rapport gaat over het belangrijke thema klimaatgevoeligheid en hoe het IPCC daar in het vijfde rapport mee omging. Een Nederlandse vertaling verscheen bij de Groene Rekenkamer onder de titel Een gevoelige kwestie. Het debat over klimaatgevoeligheid is anno 2018 nog altijd in volle gang. Crok en Lewis stellen dat observationele schattingen voor klimaatgevoeligheid tegen de ondergrens van de IPCC-range ligt. Dit betekent dat de wereld waarschijnlijk aanzienlijk minder snel zal opwarmen in de 21e eeuw dan de klimaatmodellen van het IPCC aangeven en dat we dus meer tijd hebben om fossiele brandstoffen te vervangen door CO2-arme alternatieven.

In 2016 en 2017 evalueerden Jaap Hanekamp, Matt Briggs en Crok het Nederlandse ammoniakbeleid. Dit resulteerde in het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen. Later in 2017 volgde de wetenschappelijke publicatie A volatile discourse – reviewing aspects of ammonia emissions, models and atmospheric concentrations in The Netherlands.

In 2017 publiceerde Crok samen met zes andere journalisten het boek Ecomodernisme, Het nieuwe denken over groen en groei. Ecomodernisten geloven dat geen grenzen zijn aan de groei. De aarde kan gemakkelijk 10 miljard mensen aan. Zonnepanelen en windmolens zijn een kostbare misstap, kernenergie heeft de toekomst. Biologische landbouw zal de wereld niet voeden, intensieve landbouw wel. De aanhangers van het zogeheten ecomodernisme, een nieuwe beweging van groene denkers en doeners, zijn uitgesproken optimistisch over de toekomst. Zij geloven in economische groei, niet in matiging. Ze bekijken de wereld nuchter en breken met romantische ideeën over leven in harmonie met de natuur. Ecomodernisten komen dan ook met een verrassende agenda om te zorgen voor meer natuur en een schoner milieu. Ook dit boek kunt u gesigneerd bestellen via de website.

In 2019 heeft Crok samen met emeritus hoogleraar Guus Berkhout van de TU Delft de Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) opgericht. CLINTEL opereert als een denktank en een waakhond op de gebieden klimaatverandering en klimaatbeleid. CLINTEL opereert wereldwijd, onder andere met de World Climate Declaration, die is ondertekend door meer dan 800 wetenschappers en experts. In 2023 publiceerde Crok samen met de Amerikaan Andy May en een groep onderzoekers uit het Clintel-netwerk het boek The Frozen Climate Views of the IPCC. In het boek bekritiseren ze het zesde IPCC-rapport.

Crok schrijft als freelancer ook zo nu en dan voor Elsevier Weekblad. Hij is daarnaast in te huren als spreker, moderator, interviewer of dagvoorzitter.

Contactgegevens:
tel: (06) 16 236 275 – marcel [punt] crok [at] gmail [punt] com – www.destaatvanhet-klimaat.nl – www.clintel.nl – www.clintel.org – twitter: @marcelcrok