De Nederlandse Natuurkunde Vereniging organiseert vandaag een symposium over klimaat en energie. De NNV overweegt in de aanloop naar de klimaatconferentie van Parijs om met een gezamenlijk standpunt naar buiten te treden. Eerder deed de APS dat ook al, maar die statement is niet onomstreden. Theo Wolters besprak eerder op climategate.nl dat de stellingen van de NNV nog sterk voor verbetering vatbaar zijn.

Het symposium is bedoeld om de leden bij te praten over energie en klimaat en te peilen of zo’n gezamenlijk standpunt draagvlak heeft onder de leden. Enkele leden vonden de lijst met sprekers ’te eenzijdig’ en daarom ben ik in een later stadium toegevoegd.

Het is moeilijk om in 20-25 minuten uit te leggen wat er allemaal valt af te dingen op de stellingen die de NNV heeft opgesteld. Ik zal me daarom moeten focussen op de kwaliteit van klimaatmodellen, klimaatgevoeligheid en ik zal tenslotte iets zeggen over de wenselijkheid om met een publiek statement te komen. In het kort: ik acht zo’n standpunt onwenselijk en onhaalbaar. Onhaalbaar, als je recht wilt doen aan de verschillende opvattingen die er zijn rondom de thema’s klimaat en energie.

Mijn presentatie voor vandaag zal ik later online zetten, maar hier is wel een volledig uitgeschreven versie (waarschuwing: het is een lang document van 10.000 woorden).

Alle sprekers werken bij het KNMI, PBL, een universiteit of zijn met pensioen. Zij hebben een door de overheid betaalde baan en beschouwen dit soort lezingen terecht als onderdeel van hun baan. Ik ben de enige zzp’er. Ik had de NNV om een vergoeding van 500 euro gevraagd voor alle tijd die ik in de voorbereiding en de dag zelf zou moeten steken. Na weken delibereren vond men echter dat de NNV alle sprekers ‘gelijk’ moest behandelen. Ik kon 200 euro krijgen en alle andere sprekers ook, als ze dat willen. Ik was hier behoorlijk teleurgesteld over. Het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat dit juist een ongelijke behandeling is? Hoe kan een zzp’er in pak ‘m beet vier uurtjes zich voorbereiden en de dag zelf bijwonen?
Ik beschouw dit niet als het ‘pesten’ van een klimaatscepticus. Ik kom dit continu tegen in de academische wereld. Men is niet gewend dat er zzp’ers zijn en dus weet men niet goed hoe daarmee om te gaan.

Mocht u een bijdrage over hebben voor mijn inspanningen rond deze dag en de eventueel verdere discussie over het NNV-standpunt dan kan dat via de donatie-knop rechtsboven op deze pagina. Bij voorbaat dank.

[Update 30 oktober] Hartelijk dank voor de bijdragen tot nu toe! Er zijn meerdere mensen die liever direct naar mijn rekening willen overmaken i.p.v. via PayPal. Dat kan op rekening nummer NL66 INGB 0000 5205 95. Mij mailen kan via info “at” staatvanhetklimaat.nl]

[Update 2 november: Hartelijk dank voor de donaties! Er is tot nu toe 450 euro gedoneerd.]

[Update 31 december: in totaal 865 euro gedoneerd. Iedereen hartelijk dank voor de support.]

 

0 0 stemmen
Artikel waardering