LEZINGEN

De Staat van het Klimaat

Wilt u weten hoe het precies zit met klimaatverandering (is het echt 5 voor 12?) en/of de energietransitie, boek dan een lezing. Dat kan in alle soorten en maten (van een kwartier tot een avondvullend programma). Ook ben ik altijd te porren voor een debat. U kunt mij uiteraard ook inhuren als moderator of dagvoorzitter of om iemand tijdens een congres of symposium publiekelijk te interviewen. Naast klimaatverandering en de energietransitie heb ik ervaring met milieuonderwerpen, voeding en geneeskunde.

Geïnteresseerd? Neem contact op via 06 16236275 of info [at] destaatvanhet-klimaat.nl

Thema’s:

Hoezo 5 voor 12?
Vrijwel dagelijks vernemen we via de media dat de aarde vervaarlijk opwarmt, dat de Noordpool smelt, de ijsbeer dreigt uit te sterven en dat we steeds meer te kampen hebben met extremen zoals stormen en orkanen. De uitstoot van CO2 zou de hoofdoorzaak van al deze ellende zijn. Wetenschapsjournalist Marcel Crok (1971) verdiept zich al twaalf jaar in deze materie en hij komt verrassend genoeg tot een veel positievere kijk op klimaatverandering. Zijn aanstaande boek gaat daarom heten Hoezo 5 voor 12? In deze lezing zal Crok uitleggen waarom CO2 niet het grootste gevaar voor de mensheid is zoals Obama, Al Gore en vele anderen stellen. Ook zal hij uitleggen welke ideologische, geopolitieke en financiële krachten achter de opkomst van klimaatverandering als thema hebben gezeten.

Zin en onzin van de energietransitie
Het is algemeen geaccepteerd dat er zo snel mogelijk een energietransitie moet plaatsvinden. Politici stellen zelfs dat we al in 2050 80-95% CO2-reductie dienen te bereiken. De favoriete alternatieven voor steenkool, aardolie en aardgas zijn zonne-energie en windenergie en biomassa. Maar kunnen we daarmee een moderne samenleving draaiende houden? En wat gaat dat eigenlijk kosten? En waarom heeft niemand het eigenlijk over kernenergie?