Reageerder Guido plaatste in een commentaar op een eerder bericht een link naar bovenstaande grafiek. Die grafiek is interessant genoeg om even apart te vermelden. Zoals te zien is er wel degelijk nog een stijgende trend sinds 1997 ook al is de stijging wel minimaal (noot: Guido gebruikte de jaargemiddelden)

Ik heb even teruggekeken wat David Whitehouse precies schreef in zijn bericht vorige week. Hij liet daarin geen trendlijnen zien maar alleen dit plaatje:

Begin- en eindpunt zijn gelijk en op het oog is er geen trend. De trendanalyse van Guido is dus een nuttige aanvulling. Whitehouse verwoordde het slim door op te merken: “The recent temperature standstill is very evident. There is no statistical case to be made for a global temperature increase in the past 15 years.”

Maandag in een vervolgbericht in reactie op Met Office plaatste Whitehouse de grafiek in een andere layout:

Whitehouse erkent daarin wel dat er een minimale trend is:

The Met Office says that the world has warmed by 0.03 deg C per decade since 1997 based on their calculation of the gradient in the Hadcrut4 dataset. But what the Met Office doesn’t say is that this is statistically insignificant. The gradient of the trendline in Hadcrut4 is very sensitive to the start and end dates used as temperatures vary significantly month-to-month, so the Met Office is being misleading in quoting trendlines for a particular start and end date without taking into account how the scatter of the data, the errors in the temperature measurements, and short-term changes affect the statistical confidence in the resulting trendline.

Trendlines from 1997 to August 2012 vary between 0.04 to 0.02 deg C per decade with an associated error of 0.04 deg C per decade. This has to be considered along with the error in annual global temperature measurements of 0.1 deg C. Hence there is no case to be made for a statistically significant increase in global temperatures as given in the Hadcrut4 dataset between 1997 and August 2012.

Wie dit leest en ’teugen’ de claim van Whitehouse is over een stilstand in de laatste vijftien jaar begint nu hard te lachen en denkt: ‘Die Whitehouse schiet in zijn eigen voet.’ Victor Venema verwoordde deze gedachte in een eerder commentaar:

Marcel, een bezoeker van Skeptical Science schat dat de trend een onzekerheid heeft van: “Trend: 0.071 ±0.166 °C/decade (2σ), a 2σ range of -0.095 to 0.237.” Dus een trend van 0.2°C per decade past nog. En hij heeft daarbij nog niet meegerekend, dat het geen willekeurige periode is, maar één die er op is uitgezocht om geen trend te tonen.

Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat de onzekerheden rond de trend behoorlijk zijn. Het zou alleen mooi zijn als Venema en andere klimaatonderzoekers Met Office, NOAA of GISS daar ook eens op zouden wijzen als die een nieuw recordjaar aankondigen. Toen 1998, 2005 en 2010 achtereenvolgens als records werden aangekondigd hoorde ik niemand (van de mainstream klimaatonderzoekers) publiekelijk klagen over het feit dat gegeven de onzekerheden het benoemen van zulke records tamelijk ‘misleidend’ is of ‘bizarre spin’, de termen die nu de ronde doen i.v.m. de claim dat er 15 jaar geen opwarming is.

Significant
Guido merkte net aan de telefoon op (noot: bellen kan zo nu en dan een welkome onderbreking zijn van elkaar ‘bestoken’ via internet) dat een korte termijn trend niet snel statistisch significant is. In dit verband zijn ook uitspraken van Phil Jones van de afgelopen jaren interessant. In zijn eerste interview met de BBC na climategate gaf hij toe dat de opwarming sinds 1995 niet significant was, maar toen de cijfers van 2010 binnen waren noemde hij de opwarming inmiddels wel statistisch significant. Lucia Liljegren onderzocht deze laatste claim van Jones en bevond hem te licht:

If we use HadCrut, trend since 1995 does not yet look statistically signficant to me. I don’t think this lack of significance has great scientific importance– I’m sure it will eventually be significant, but Phil Jones needs to wait a few more years.

Ik zal Lucia eens vragen of ze bereid is deze analyse te herhalen met de HadCrut4-data en bijgewerkt tot het heden.

Venema merkt op dat de huidige waargenomen trend de trend van 0,2 van de modellen nog niet uitsluit. Liljegren heeft daar de laatste tijd veel over geblogt, gebruik makend van de GISS-data. De meest relevante is deze. Daarin staat deze grafiek:

Excuses voor de complexiteit van het plaatje. De zwarte lijn is de waargenomen trend vanaf het betreffende jaar tot heden. Die trend zie je na 1990 al langzaam teruglopen. De grote vraag is echter wat de ‘juiste’ onzekerheidsmarge is rond deze trend. Met deze sleutelvraag houdt Liljegren zich nu al een aantal jaar bezig. Hoe dan ook, ze concludeert nu dat de trend sinds 2001, 2002 en 2003 (de drie paarse bolletjes rechts bovenin, die op de 2σ grens duiden) significant afwijkt van de modeltrend van 0,2 graden per tien jaar (de horizontale blauwe stippellijn). De trend vanaf 1997 ligt boven deze blauwe lijn en wijkt dus niet statistisch significant af.

Persoonlijk denk ik dat dit soort analyses (modellen versus observaties) wetenschappelijk gezien het meest relevant zijn. Die suggereren dat het klimaat zich de laatste 11-12 jaar anders ontwikkelt dan de modellen hadden verwacht. Dit vraagt om een verklaring en er verschijnen de laatste jaren dan ook geregeld studies over. Ik zeg ‘het blijven interessante tijden’.

 

0 0 stemmen
Artikel waardering