Er is plots veel aandacht voor het feit dat de temperatuur op aarde zich al zo’n vijftien jaar op een plateau bevindt. De Telegraaf nam gisteren een artikel daarover van de Daily Mail over en plaatste vandaag een bericht erover zelfs op de voorpagina, met onder andere reacties van Hajo Smit en mijzelf.

Andere media volgden waaronder AD, de Volkskrant en BNR Duurzaam. Deze artikelen zijn echter ijlings van het web gehaald en leiden nu naar een pagina met de mededeling error, zie hier, hier en hier. Wat was er zo verkeerd aan deze artikelen dat ze moesten worden teruggetrokken? Was de boodschap onwelgevallig en moest die daarom gecensureerd worden of was het artikel gewoon slecht?

Gelukkig zijn artikelen dankzij het ijverige copy/paste gedrag van websites en blogs altijd nog wel ergens te achterhalen. Zo ook deze keer. Het lijkt erop dat de bron van het stuk in de bovengenoemde media een publicatie is van de Belgische krant De Morgen, waar het stuk overigens ook is verdwenen. De titel van het stuk luidde: Weerkundigen: ‘Opwarming van aarde al in 1996 gestopt’.

Ik vond het integrale artikel terug op http://the-embassadorion.blogspot.nl/2012/10/weerkundigen-opwarming-van-aarde-is-in.html en geef het hieronder ook integraal weer:

Weerkundigen: “Opwarming van aarde is in 1996 gestopt”

Er is vooralsnog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar een onderzoek en het daaruit volgende rapport van de Britse weerkundige dienst Met Office toont aan dat de opwarming van de aarde al 16 jaar geleden gestopt is. De onderzoekers zijn van mening dat de temperatuur op aarde sinds het begin van 1997 vrijwel stabiel is gebleven.

Die stabiele periode in de globale opwarming duurt daarmee al even lang als de voorliggende tijd, van 1980 tot 1996, waarin de temperatuur steeg.

Debat laait op
In de veertig daaraan voorafgaande jaren was de temperatuur eveneens stabiel, of nam zelfs af, zeggen de weerkundigen. De uitkomst van hun rapport heeft het debat onder klimaatwetenschappers doen oplaaien.

De meetgegevens, die werden verzameld middels 3.000 meetpunten op land en ter zee, geven een totaal ander beeld dan een eerder rapport dat ongeveer een half jaar geleden uitkwam. Daarin was het jaar 2010 als eindpunt genomen. 2010 was een relatief warm jaar, waardoor het gemiddelde sinds ’97 een lichte opwarming toonde. Een vertekend beeld, aldus Met Office. 2011 en de eerste acht maanden van 2012 waren aanzienlijk koeler. De opgaande lijn werd daarmee teniet gedaan.

Conclusies
Sommige klimaatdeskundigen zijn niet zo overtuigd van de uitkomsten van het onderzoek. Zij zeggen dat een periode van 15 à 16 jaar te kort is om conclusies aan te verbinden, en wijzen de stabiele periode waarover de Britse meteorologen spreken van de hand. Anderen, zoals professor Judith Curry, van de vooraanstaande Georgia Tech universiteit, zeggen echter dat de cijfers aantonen dat het computermodel waarmee de opwarming van de aarde wordt voorspeld ‘ernstige tekortkomingen’ vertoont.

Ook tegenstander professor Phil Jones, directeur van de afdeling klimaatonderzoek van de Britse universiteit van East Anglia, geeft toe dat de impact van natuurlijke variatie in temperaturen hem ontgaan is. Factoren als de langetermijncyclus in de temperatuur van oceaanwater en zonnesterkte tellen daarin mee. Toch is Jones overtuigd dat het huidige decennium uiteindelijk een duidelijke opwarming te zien zal geven. Aanzienlijk hoger dan de voorgaande 20 jaar.

Stijgende kosten
In het kader van alle maatregelen die door overheden worden getroffen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, en het geld dat daarmee gemoeid is, is het alleszins vreemd te noemen dat het Britse rapport niet breed uitgemeten wordt. Het eerdere klimaatrapport, waarin sprake was van een stijgende trend, kreeg die aandacht wel. Onderwijl moeten alle ‘groene’ investeringen worden betaald, en dat vertaalt zich in stijgende energie- en brandstofkosten. De invloed op het dagelijks leven is groot.

Ondertussen buitelen de klimatologen over elkaar heen, en betwisten elkaars uitkomsten. Uitkomsten gebaseerd op berekeningen en modellen die duidelijk fouten vertonen, of minstens incompleet zijn. Te veel is nog onduidelijk; zoals de werkelijke invloed van mensen op het klimaat en de rol die de natuur daar zelf in speelt. De door Met Office waargenomen stabiele periode is daarom geen garantie voor de toekomst, maar een aanmoediging voor wetenschappers hun calculaties nog eens door te rekenen, en daarbij niets buiten beschouwing te laten.

Over dit stuk kunnen vriend en vijand het snel eens zijn: het is absoluut broddelwerk. Het is vermoedelijk geschreven door een beginnende journalist die gepoogd heeft een Nederlandse versie te maken op basis van het Daily Mail-artikel. Totaal geflopt. Het begint al bij de kop met de ongelukkige term ‘weerkundigen’. De andere vet gemaakte stukken kloppen ook van geen kant.

Er is geen ‘rapport’ van Met Office. Met Office heeft vorige week de Hadcrut4-gegevens geactualiseerd en op basis daarvan berichtte GWPF dat er al 15 jaar geen opwarming was. Dit moet de basis geweest zijn voor het stuk in de Daily Mail.

Helemaal bont maakt de journalist het met de zin “In de veertig daaraan voorafgaande jaren was de temperatuur eveneens stabiel, of nam zelfs af, zeggen de weerkundigen.” Daarmee wordt gesuggereerd dat er al 40 + 15 dus 55 jaar geen opwarming zou zijn. [Update: zie commentaar van Willem Hornikx, ik heb niet goed gelezen; de journalist vermeldt opwarming van 1980 tot 1996 en de veertig jaar voorafgaand slaat dus op de periode 1940-1980.]

BNR Duurzaam
Het stuk op BNR Duurzaam verwijst naar de Volkskrant, maar de integrale versie daarvan heb ik niet kunnen vinden. Dit was het maximale dat ik kon vinden:

De opwarming van de aarde, altijd een goed onderwerp voor feesten en partijen. Uit een baanbrekend onderzoek blijkt dat het allemaal wel meevalt, met die opwarming.

Er is vooralsnog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar een onderzoek van de Britse weerkundige dienst Met Office toont aan dat de opwarming van de aarde al 16 jaar geleden gestopt is.

Dit schrijft De Volkskrant zondag. Volgens de onderzoekers is de temperatuur op aarde sinds het begin van 1997 vrijwel stabiel is gebleven. De periode van opwarming (1980 – 1996) duurde dus net zo lang als deze stabiele periode. Daarvoor was de temperatuur eveneens stabiel.

Lees verder op: BNR.nl

Dit korte intro bevat geen grote fouten hoewel de periode van opwarming iets eerder ingezet werd dan 1980. BNR Duurzaam vermeldde netjes op twitter (hier en hier) dat het bericht verwijderd werd en mogelijk gerectificeerd zou worden. Dat rectificeren lijkt me wel zo netjes. Alleen maar terugtrekken wordt door sceptici geïnterpreteerd als censuur omdat de boodschap onwelgevallig was en door aanhangers van de broeikashypothese als ‘zie je dat bericht in de Daily Mail/Telegraaf was allemaal onzin.

 

 

0 0 stemmen
Artikel waardering