In Elsevier van deze week een uitgebreid interview met Richard Tol. De kop boven het artikel is dezelfde als die boven dit bericht. Het hele interview is de moeite waard. Ik pik er een paar citaten uit:

Volgens de samenvatting voor beleidsmakers van het IPCC is klimaatopwarming een catastrofe. Volgens u niet? Richard Tol: ‘Nee, het is zeker geen catastrofe. De aarde warmt wel op door stijgende uitstoot van broeikasgas CO2, maar het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen ervan laat zien dat ze over het algemeen beheersbaar zijn. Al moeten we natuurlijk wel blijven opletten. (…)”

Over de stagnatie van de wereldwijde opwarming zegt Tol:

ELSEVIER Is het zo dat de temperatuur al achttien jaar niet stijgt? Tol: ‘Ja, in september kan ik tegen eerstejaarsstudenten zeggen dat de aarde sinds hun geboorte niets warmer is geworden. Vraag is hoe dat kan: niemand heeft het zien aankomen. Vaststaat wel dat de aarde opwarmt door uitstoot van CO2 en andere gassen, en dat de mens hieraan een bijdrage heeft geleverd.

‘Misschien is de invloed van de mens kleiner dan tot nu werd aangenomen, of die van de zon groter. Of de natuurlijke variatie in het klimaat is groter dan gedacht. Misschien warmt de aarde straks dubbel zo snel op. We hebben geen idee. Het is wel ongelukkig: het wordt zo heel moeilijk mensen te overtuigen dat klimaatverandering echt bestaat.’

Over klimaatbeleid in Nederland en het VK:

ELSEVIER Ziet u zichzelf als een pleitbezorger van klimaatbeleid? Tol: ‘Ik zie mezelf niet als activist in welke richting dan ook. Hooguit kan ik me weleens opwinden over de gebrekkige kwaliteit van het klimaatbeleid dat in Nederland of hier in het Verenigd Koninkrijk wordt gevoerd. Het kan veel efficiënter.’ ELSEVIER Hoe? Tol: ‘Het klimaatbeleid dat hier wordt gevoerd, kost heel veel geld, maar levert weinig op. Het heeft eigenlijk niets te maken met klimaat en alles met windmolens. Die windmolens creëren nauwelijks lagere CO2-uitstoot, maar wel veel oppositie tegen klimaatbeleid. Ze zijn lelijk. ’ ELSEVIER Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Is dat haalbaar, denkt u? Tol: ‘Nee. Er zijn simpelweg geen goede oplossingen om de uitstoot in verkeer en landbouw terug te brengen. Je kunt automobilisten wel meer biodiesel en ethanol laten tanken, maar het is onderhand duidelijk dat die niet echt broeikasemissies reduceren.

Lees het hele interview in Elsevier of via Blendle. Het interview is overigens niet geschreven door Simon Rozendaal maar door economieredacteur Michiel Dijkstra.

 

 

 

0 0 stemmen
Artikel waardering