Rob de Vos van de blog klimaatgek.nl stuurde vandaag een persbericht rond met als titel ‘Nederland afgelopen decennium niet warmer geworden’. De grafiek hierboven is afkomstig uit het persbericht en door De Vos berekend op basis van de gehomogeniseerde maandgemiddelden van het KNMI voor De Bilt. Het KNMI maakt wel jaarcijfers bekend maar geen trends voor het afgelopen decennium.

Reactie op MeteoVista
De Vos’ analyse (het bericht van 28 dec. 2010) is niet bedoeld om te laten zien dat het KNMI ons informatie achterhoudt. Zijn analyse is een reactie op een persbericht dat weerbedrijf MeteoVista op 3 november jongstleden rondstuurde en dat door vele media werd overgenomen. In dat persbericht werd geclaimd dat Nederland het afgelopen decennium 0,42 graden warmer zou zijn geworden. Zo luidt een tussenkop in het persbericht van MeteoVista ‘Nederland is in 10 jaar tijd flink warmer geworden’.

In het artikel dat dagblad Trouw wijdde aan mijn boek zei Pier Vellinga: ‘In Nederland ligt de temperatuur vergeleken met tien jaar geleden 0,4 graden hoger.’ Een citaat dat overduidelijk rechtstreeks is overgenomen uit het bericht van MeteoVista.

Uit de analyse van De Vos blijkt heel duidelijk waar de fout van MeteoVista zit. Zij vergeleken de periode 1971-2000 met de periode 1981-2010 en concluderen dat de laatste periode gemiddeld 0,42 graden warmer is dan de eerdere periode. Maar dat is iets heel anders dan schrijven dat het de afgelopen tien jaar 0,42 graden warmer is geworden.

Schuttenhelm
Het persbericht van MeteoVista was geschreven door Joralf Quist en Rolf Schuttenhelm. Quist studeert natuurkunde in Utrecht en Schuttenhelm noemt zichzelf klimaatanalist. Uit zijn website blijkt dat hij zich actief met campagne voeren bezighoudt. Zo was hij onder andere de initiatiefnemer van http://www.40incopenhagen.org/, een campagne die erop gericht was dat er tijdens de klimaattop in Kopenhagen afspraken gemaakt zouden worden om CO2 met 40 procent terug te dringen.

Het is de vraag wat MeteoVista nu gaat doen. Rectificeren lijkt mij het enige juiste besluit, maar het is de vraag of het weerbedrijf dat ook zal doen.

PCCC
Vorige week had ik een zeer geslaagd etentje met de vroegere KNMI-researchdirecteur Gerbrand Komen en KNMI’er Rob van Dorland. We spraken onder andere uitgebreid over de rol van het PCCC. Ik vind dat het PCCC, dat over zoveel expertise beschikt, ingezet zou moeten worden om onjuiste berichtgeving over klimaat, of het nou de alarmistische of de sceptische kant op gaat, recht te zetten.

Het persbericht van MeteoVista was een ideale kandidaat hiervoor. Bij het KNMI zijn er diverse onderzoekers die meteen wisten dat het bericht van MeteoVista niet klopte. Het PCCC had nog dezelfde dag op klimaatportaal.nl de zaak kunnen rechtzetten. Maar noch het KNMI noch het PCCC reageerde en het bericht dat Nederland het afgelopen decennium aanzienlijk warmer is geworden kon ongehinderd in alle kranten verschijnen zonder dat er iemand in klimaatland naar taalde.

0 0 stemmen
Artikel waardering