De recensie van Trouw hierboven (download ook pdf1 en pdf2). Welwillend geschreven maar vreemde afsluitende alinea:

De inzichten die Crok tentoon spreidt zijn niet nieuw en zijn al meermalen weerlegd. Ook de kritiek die hij in zijn boek uit op de eenzijdige kijk binnen het IPCC hebben we al eerder gehoord. Het boek is dan ook voraal bedoeld om beleidsmedewerkers ervan te overtuigen dat het zinloos is om ‘onrealistische emissiedoelstellingen in het leven te roepen’, terwijl we niet eens weten of er een klimaatprobleem is.

Dus Janne Chaudron denkt dat Marcel Crok en de uitgever Maarten Carbo zo seniel zijn dat ze “meermalen weerlegde” inzichten uit de kast halen om mensen te overtuigen? En iets dat we “al eerder hebben gehoord” kan natuurlijk niet steekhoudend zijn. Geldt dat ook voor het feit  dat we al eerder hebben gehoord dat de aarde gevaarlijk opwarmt door menselijke uitstoot van CO2?

Pier Vellinga zegt in zijn verdedigende kadertje dat wat Marcel zegt onzin is, zoals ook staatssecretaris Atsma dat zei bij zijn aantreden. Een beetje zoals het Democratische congreslid Rahall onlangs sterk inbracht: “Zeggen dat AGW niet bestaat is alsof je tijdens de sinterklaastijd midden in de Bijenkorf gaat roepen dat Sinterklaas niet bestaat” (bij vertaling kerstman vervangen door sinterklaas en Macy’s door Bijenkorf; zie bron).

Vellinga zegt verder dat “opwarming van één graden in 2050 onmogelijk is” en bewijst zich daarmee opnieuw als ’s vaderlands absolute klimaatorakel. Gaat hij ook mee in Joe Romm’s inschatting dat de aarde in 2030 al ten onder zal gaan aan een derde wereldoorlog als gevolg van klimaatverandering? Romm kwam met deze onheilspellende boodschap op Veteran’s day en verschillende reageerders gaven in alle ernst aan uit angst geen kinderen meer te zullen nemen.

0 0 stemmen
Artikel waardering