[Ik ben nauw betrokken bij de organisatie van een congres over kernenergie. Het persbericht is de afgelopen dagen naar de media gestuurd. Hieronder het integrale persbericht:]

Wat zijn de gevolgen van kernenergie voor de energietransitie?

Stichting Ecomodernisme en SOLA Congressen organiseren op 18 januari 2019 in Culemborg het middagsymposium Nucleair Nu? Centraal staat de vraag wat er nodig is om nieuwe kerncentrales in Nederland mogelijk te maken en wat de consequenties zijn van kernenergie voor de energietransitie.

Stel nu dat we nieuwe kerncentrales in Nederland gaan plaatsen, hoeveel zouden we er nodig hebben en waar komen ze te staan? Hebben we dan nog wel windmolens en zonneparken op land nodig? Kunnen we dan zonder biomassa? Kernenergie lijkt nog ver van ons bed, maar over zulke vragen moeten bestuurders vandaag de dag gaan nadenken. Uiteindelijk gaat het namelijk om de vraag met welke bronnen we in 2050 Nederland van energie voorzien.

Met de uitzending van Zondag met Lubach is kernenergie in één klap weer hot geworden in Nederland. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD pleit inmiddels voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Een meerderheid van de Nederlanders is voorstander is van kernenergie, zo blijkt uit peilingen. En ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor.

Ook het IPCC heeft in haar recente SR-15 rapport kernenergie opgenomen in het merendeel van haar toekomstscenario’s. Andere belangrijke opties zijn ondergrondse CO2-opslag (CCS) en biomassa al dan niet in combinatie met CCS.

In de provincie Brabant pleitten zowel de PVV als de VVD samen met 50PLUS onlangs al voor onderzoek naar thorium gesmoltenzoutreactoren.

In de provincie Noord-Holland stemde een nipte meerderheid juist tegen de komst van een nieuwe kerncentrale.

Kennis over kernenergie lijkt ver weggezakt in ons collectieve geheugen, omdat het jarenlang grotendeels irrelevant was. Daar is nu verandering in gekomen. Overheden zullen ook vragen krijgen over kernenergie van burgers, die in meerderheid voor kernenergie lijken te zijn en bij wie er juist vaak weerstand bestaat tegen windmolens of zonneparken in de achtertuin. Kom beslagen ten ijs.

Na dit middagsymposium is de bezoeker weer helemaal up to date. Hoe staat kernenergie er wereldwijd voor? Welke type centrales zijn geschikt voor Nederland. Wie kan ze bouwen, hoe duur zijn ze? Hoe financieren we ze? Hoeveel kunnen we er in Nederland plaatsen en waar? En stel nu dat we tien kerncentrales bouwen de komende decennia, wat betekent dat voor de energietransitie?

Onder de sprekers bevindt zich de absolute crème de la crème van de Nederlandse nucleaire wereld, zoals hoogleraar Jan Leen Kloosterman van de TU Delft en de directeur van de uraniumverrijkingsfabriek Urenco Ad Louter. Ook Bram Paul Jobse, de financieel directeur van EPZ verzorgt een lezing, hij weet alles over het plan voor een tweede kerncentrale bij Borssele. Daarnaast hebben we deskundigen uit België en Zweden die kunnen vertellen welke rol kernenergie daar in de energietransitie speelt.

Bent u geïnteresseerd? Meld u snel aan. Wij zien uit naar uw komst op 18 januari in Culemborg.

Doelgroep

• medewerkers energiebedrijven
• beleidsmedewerkers van overheden*
• politici en gedeputeerden*
• deelnemers energie regio’s
• betrokkenen klimaattafels
• communicatiemedewerkers van overheden*
• onderzoekers universiteiten en instituten
• landelijke en regionale media
* landelijke, regionale en lokale overheden

5 2 stemmen
Artikel waardering