Eerder dit jaar liet ik al weten dat ik me niet alleen meer op klimaat wil richten. In het klimaatdebat liggen immers toch alle kaarten op tafel. Het is nu wachten hoe het klimaat zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen en of het gat tussen klimaatmodellen en werkelijkheid groter of kleiner wordt.

Als vrijwilliger ben ik betrokken bij de organisatie van een voedings/gezondheidscongres op zaterdag 26 september in Groningen. Vandaag hebben we onderstaand persbericht naar de media gestuurd. Het is met name van belang dat we artsen weten te trekken. Mocht je artsen kennen die mogelijk belangstelling hebben voor dit congres, stuur dan s.v.p. dit persbericht naar ze door.

Evolutionaire geneeskunde goedkoper alternatief tegen welvaartsziekten

“Biologie laat niet met zich spotten”

Zijn de conventionele methoden om welvaartsziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, te voorkomen en te behandelen wel optimaal? Inzichten uit de evolutiegeneeskunde maken duidelijk dat het véél beter kan, tegen een fractie van de kosten. Op het Ancestral Health Symposium Nederland op zaterdag 26 september in Groningen, lichten zorgverleners en wetenschappers deze nieuwe inzichten toe. Speciale gast is sportarts en inspanningsfysioloog Tim Noakes van de Universiteit van Kaapstad. Hij is momenteel verwikkeld in een verbeten strijd met de gezondheidsautoriteiten van zijn land. In november moet hij zich zelfs verdedigen voor een tribunaal.

Ziektelast neemt toe

Hoewel mensen in het Westen door moderne geneeskunde steeds ouder worden, neemt de ziektelast sterk toe. Welvaartsziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en ook depressie eisen een zware tol, via sterk stijgende zorgkosten en verminderde levenskwaliteit. Traditionele therapieën zijn duur en bestrijden slechts de symptomen.

Evolutiegeneeskunde

Een groeiende groep zorgverleners en wetenschappers meent dat inzichten uit de evolutionaire geneeskunde een goedkoper alternatief leveren, vaak met een betere uitkomst. “De evolutiegeneeskunde bestudeert gezondheid vanuit het zogenoemde mismatch-principe”, zegt bewegingswetenschapper dr. Esther Nederhof, onderzoeker van het UMC Groningen. “Wanneer onze leefomstandigheden sterk afwijken van die waarin de mens evolueerde, kunnen mismatches ontstaan en kan het risico op ziekten fors toenemen. De evolutionaire geneeskunde probeert omstandigheden en leefstijlfactoren die een potentiële mismatch vormen, te identificeren en te corrigeren.” Nederhof bezocht vorig jaar het vierde Amerikaanse Ancestral Health Symposium. “Ik vond het fantastisch hoe wetenschap en praktijk met elkaar verweven waren. Zowel onder de sprekers als onder deelnemers waren wetenschappers, (para)medici en geïnteresseerde leken. Dat heeft mij geïnspireerd om in Nederland het initiatief te nemen een soortgelijk symposium te organiseren.”

Voor het tribunaal

Sportarts en inspanningsfysioloog professor Tim Noakes van de Universiteit van Kaapstad is een van de keynote speakers op het symposium. Deze legende in zijn vakgebied is momenteel verwikkeld in een verbeten strijd met de gezondheidsautoriteiten van zijn land. Die vinden dat hij met zijn voedingsadviezen (hij propageert een voeding met veel vetten en weinig koolhydraten) de volksgezondheid schaadt. In november moet hij zich zelfs verdedigen tijdens een zeven dagen durend tribunaal. “Het is een buitengewoon ironische situatie”, constateert Noakes. “De standaard gezondheidsadviezen in de westerse landen vormen de basis voor de epidemie van welvaartsziekten. Tegelijkertijd stapelt het bewijs zich op dat richtlijnen die zijn gebaseerd op evolutionaire inzichten, veel beter werken. De biologie laat niet met zich spotten.”

Keer Diabetes OM

Inzichten uit dit type onderzoek worden inmiddels ook met succes in de praktijk gebracht. Zo hanteert het project Keer Diabetes Om evolutiegeneeskundige inzichten om patiënten met diabetes type-2 gezonder te maken. Veel deelnemers kunnen na leefstijl-maatregelen stoppen met hun medicijnen. Fysioloog dr. Peter Voshol en diëtiste Connie Hoek lichten dit op het symposium toe. Hoewel het mismatch-model een stevige wetenschappelijke en empirische basis heeft, is er veel weerstand tegen. Diëtiste Janet Noome ondervond dat toen ze evolutiegeneeskundige principes ging toepassen in haar praktijk. Patiënten knapten erg op maar veel collega’s vonden het maar niets. “In die begindagen werd ik een kwakzalver genoemd”, zegt Noome. “Gelukkig lijkt het tij voorzichtig te keren. Steeds meer collega’s zien de logica en de klinische resultaten en haken aan. Eigenlijk begint het nu pas leuk te worden.”

Ancestral Health Symposium Nederland
Zaterdag 26 september
Groningen Evolutionary Life Sciences Institute
Meer informatie over het symposium is te vinden op www.ancestralhealth.nl

Noot niet bestemd voor publicatie:

Voor inhoudelijke vragen over het symposium kunt u terecht bij Esther Nederhof, info@ancestralhealth.nl, 06 26696953. Voor persaanmeldingen kunt u terecht bij Marcel Crok,marcel.crok@gmail.com, 06 16236275.

 

 

 

0 0 stemmen
Artikel waardering