De afgelopen jaren heb ik met veel plezier geschreven en gepraat over het klimaatdebat. En wees gerust (of ongerust), ik zal dat ook in de toekomst blijven doen. Toch zal 2015 in het teken staan van enige verbreding van mijn aandachtsvelden. Hieronder een overzicht van mijn plannen.

Boek(je) klimaatbeleid in aanloop naar Parijs
Dit jaar staat in het teken van de belangrijke klimaatconferentie in Parijs. Alle ogen zijn – net als in 2009 in Kopenhagen – gericht op de wereldleiders om een nieuw klimaatakkoord te sluiten. Dit nieuwe klimaatverdrag, de opvolger van het Kyoto-protocol, moet er dan voor zorgen dat de opwarming van de aarde binnen de 2 graden blijft (ten opzichte van pre-industrieel). In het laatste hoofdstuk van mijn boek De staat van het klimaat heb ik al uitgelegd waarom het huidige klimaatbeleid niet echt succesvol is. Dit jaar wil ik een boek(je) schrijven over klimaatbeleid. Ik hoop het voor de klimaatconferentie af te hebben zodat het hopelijk een steentje kan bijdragen aan het publieke debat in Nederland (en wellicht Vlaanderen). Ik wil in het boek enerzijds laten zien waarom klimaatbeleid tot nu toe niet gewerkt heeft en zich veel te veel heeft blindgestaard op de rol van CO2. Anderzijds wil ik uiteenzetten wat rationeel klimaatbeleid kan zijn bij een klimaatgevoeligheid van rond de 1,5 graden Celsius. In dat opzicht borduur ik voort op het rapport dat Lewis en ik vorig jaar publiceerden. Het publiceren van dit boek(je) is mijn belangrijkste doel van het jaar.

KNMI-scenario’s
Een van de grote uitdagingen voor een freelance journalist die de diepte in wil is het vinden van financiering. Onderzoeksjournalistiek kost erg veel tijd en de media hebben er geen budget voor (over). Hier loopt ook een uitstekende site als followthemoney tegenaan. Een steeds vaker gebruikt alternatief is om crowdfunding te doen. Dit heeft de Groene Rekenkamer onlangs met succes toegepast bij mijn voorstel om een rapportje te schrijven over de KNMI-scenario’s. Zoals bekend heeft het KNMI vorig jaar de nieuwe scenario’s gepresenteerd. Op Climate Dialogue hebben we er een discussie aan gewijd, waaraan Bart van den Hurk van het KNMI en de bekende criticus van klimaatmodellen, Roger Pielke Sr. aan meededen. In een rapport voor de Groene Rekenkamer wil ik wat gezonde kanttekeningen plaatsen bij de KNMI-scenario’s, deels in lijn met de kritiek van Pielke sr. Ik hoop dat zo’n document kan bijdragen aan een debat over het nut en noodzaak van zulke scenario’s. Opmerkelijk is dat ook in KNMI-kringen er wat scepsis over klimaatmodellen begint te ontstaan, zie dit bericht van gisteren op climategate.nl.

Climate Dialogue
Met ingang van 1 januari 2015 is Climate Dialogue formeel beëindigd. Dit betekent dat KNMI en PBL, met wie ik de website heb opgezet, niet langer verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Er zijn twee dialogen die formeel nog afgerond moeten worden: de samenvatting van de dialoog over regionale modellen (relevant voor het rapport over de KNMI-scenario’s) en de discussie over de rol van de zon, die maar moeizaam op gang komt. De afgelopen twee maanden hebben we gewerkt aan het evaluatierapport voor het Ministerie van I&M, de opdrachtgever. Ik verwacht dat we binnen enkele weken met dit rapport naar buiten zullen komen.
Een logische vraag is natuurlijk hoe het nu verder moet met Climate Dialogue. Daarover bestaan wel wat ideeën maar weinig is zeker op dit moment. Bart Strengers van PBL en ikzelf waren in 2014 de voornaamste redacteuren van het platform. Beiden vinden we dat Climate Dialogues eigenlijk zouden moeten leiden tot wetenschappelijke publicaties. Die zou de bereidheid van wetenschappers om er flink wat tijd in te steken (en dat kost het!) kunnen vergroten. Daarom willen we graag in gesprek gaan met bijvoorbeeld de European Geophysical Union die diverse open access bladen heeft. We hebben een abstract ingediend over Climate Dialogue voor de komende EGU conferentie in april in Wenen. Hopelijk kunnen we Climate Dialogue in april presenteren en mensen van de EGU enthousiast krijgen. Ook gaan we proberen onze ervaringen met Climate Dialogue te verwerken tot een wetenschappelijke paper.
Hoewel Climate Dialogue erin geslaagd is om een constructieve dialoog te organiseren tussen wetenschappers met vaak tegenovergestelde visies en in dat opzicht een succes is, sloeg de site internationaal niet aan, wat zich vertaalde in een gering aantal bezoekers en commentaren. Daar zijn vele redenen voor te bedenken en daar gaan we in het evaluatierapport ook verder op in.
Mijn standpunt is dat je internationaal een team van met name aansprekende onderzoekers/journalisten nodig hebt, die goed liggen bij mainstream klimaatwetenschappers, want die zijn het lastigst te strikken voor Dialogues. Ik denk dan aan onderzoekers als Tamsin Edwards en Ed Hawkins en een journalist als Andrew Revkin, die zelf ook bloggen en open staan voor een dialoog met andersdenkenden. Zij (Hawkins en Edwards) waren ook aanwezig bij het in Engeland zelfs in de media besproken etentje (spot mij op de foto) bij Nic Lewis thuis in Bath.
Ook Judith Curry heeft meerdere keren aangegeven fan te zijn (meest recent nog hier) van Climate Dialogue. In haar jaaroverzicht schreef Curry (vet door mij):

I am a huge fan of Climate Dialogue, and have featured a number of their posts at Climate Etc.  This is absolutely the best of the climate science blogosphere, I only wish the posts were more frequent.  As per my discussions with one of the CD principals, the challenge is finding scientists that support the consensus who will actually engage in dialogue with scientists that are challenging the consensus.

Ik zal daarom de komende maanden mijn eigen internationale netwerk benaderen om te onderzoeken wie en in welke vorm betrokken zou willen zijn bij Climate Dialogue in de toekomst. Suggesties voor namen zijn welkom.

Mest
En dan nu iets heel anders. Via de Groene Rekenkamer ben ik in contact gekomen met landbouwjournaliste Geesje Rotgers van het blad V-focus. Zij schreef vorig jaar een serie artikelen over het ammoniakbeleid. Heel kort: zij heeft laten zien dat de ammoniakconcentratie in de lucht nagenoeg niet lijkt te zijn afgenomen sinds het ammoniakbeleid in 1992 in gang is gezet. RIVM beweert echter al jaren dat dat wel gebeurt en dat het beleid derhalve succesvol is geweest. RIVM doet dat echter op basis van modelberekeningen (die deels gebaseerd zijn op directe metingen). Er lijkt echter een duidelijke discrepantie te zijn tussen model en werkelijkheid (komt u dat bekend voor?).
Jaap Hanekamp publiceerde in 1995 al een uitgebreid rapport over de ammoniakkwestie en Jaap en ik zijn nu van plan om een nieuw rapport over de kwestie te gaan schrijven. Dit wordt echter een heel serieuze klus waarvoor dus ook een behoorlijk budget nodig is (40.000 euro).
Bij voorkeur komt dit bedrag bijeen via crowdfunding omdat dat de onafhankelijkheid van het onderzoek ten goede komt. Agrimedia, de uitgeverij van Geesje, heeft aangeboden om de crowdfunding te faciliteren. Gisteren is de projectaankondiging online gezet. Voor de duidelijkheid: Agrimedia is niet de opdrachtgever van dit onderzoek. Het is een initiatief van Jaap en mij. Zij hebben echter een enorm netwerk in de landbouwsector wat de kans op succes bij de crowdfunding aanzienlijk vergroot.

Paleovoeding
Dan nog iets heel anders. Sinds enkele jaren ben ik zeer geïnteresseerd in voeding. Ik experimenteer met mijn eigen voeding en lifestyle (inderdaad, minder brood en minder suiker, meer krachttraining) en probeer een beetje wegwijs te worden in het wetenschappelijke debat hierover dat minstens zo gepolariseerd en emotioneel is als het klimaatdebat. Dankzij de interessante blog van collega-wetenschapsjournalist Melchior Meijer heb ik me enigszins ingelezen. Sinds kort is er rond de blog van Melchior het idee ontstaan om dit jaar een congres te organiseren over gezondheid vanuit evolutionair perspectief. Ik zit in de programmacommissie en het plan is om eind september het congres te laten plaatsvinden. Meer mededelingen hierover en over de super interessante keynote speaker die we hebben weten te strikken volgen binnenkort. Ik heb de url fooddialogue.org geregistreerd en sluit niet uit dat ik in de toekomst ga proberen om een internationale Food Dialogue op te zetten. Ook tijdens het congres gaan we een Food Dialogue organiseren, een debat dat grondig voorbereid wordt door middel van gastblogs die al voor het congres gepubliceerd worden om zodoende de uitwisseling van argumenten naar een hoger niveau te tillen. Al mijn werkzaamheden op het gebied van voeding en mijn bijdrage aan het congres zijn vooralsnog op vrijwillige basis.

Lezingen
Naast al deze plannen geef ik zo nu en dan lezingen, meestal over het klimaatdebat en/of klimaatbeleid. Zo spreek ik eind januari op het jaarcongres van Bebeka, een coöperatie van scheepsreders, die bijvoorbeeld gezamenlijk brandstof inkopen. Dagvoorzitter is Sven Kockelmann van de KRO en de tweede spreker is Paul Rosenmuller.

Last but not least werkte ik de afgelopen maanden intensief mee aan een rapport dat Rypke Zeilmaker, blogger van climategate.nl, schreef over de staat van de biodiversiteit. Ook dit rapport kwam voort uit crowdfunding en wel via het door climategate.nl opgebouwde netwerk. Het rapport wordt momenteel opgemaakt en zal ook binnen enkele weken verschijnen.

Parijs
Wie weet eindigt mijn jaar dan wel in Parijs, op de klimaatconferentie. Als mijn boek over klimaatbeleid af is zal ik deze conferentie zeker met buitengewone belangstelling volgen. Ik zal jullie via mijn blog op de hoogte houden.

 

 

0 0 stemmen
Artikel waardering