[Zie update onderaan]

Ik heb onderstaande ingezonden brief naar NRC gestuurd naar aanleiding van het stuk Creatief met klimaat afgelopen zaterdag.

Creatief met de feiten

In een verder lezenswaardig artikel (Creatief met klimaat, Wetenschap 22&23 maart) stelt Karel Knip dat ik een opvallende draai heb gemaakt in het klimaatdebat. Boven het stuk staat: “Meer CO2 in de atmosfeer betekent een warmere aarde. Ook klimaatscepticus Marcel Crok geeft dat plotseling toe. Alleen: hoeveel warmer precies?” En op de voorpagina van het wetenschapskatern staat zelfs: “Opeens erkent scepticus Marcel Crok de klimaatopwarming”.

Dat de aarde is opgewarmd en dat CO2 als broeikasgas in principe bijdraagt aan opwarming zijn twee van de weinige harde feiten in het klimaatdebat. In mijn boek De staat van het Klimaat uit 2010 schreef ik: “De basis van de broeikastheorie is weinig omstreden. CO2 is een broeikasgas en als er meer van in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde. Maar hoeveel?” Merk op dat dit vrijwel identiek is aan de intro boven het NRC-artikel.

Daarnaast suggereert de kop (Creatief met klimaat) dat Nic Lewis en ik, de auteurs van het rapport A sensitive matter, nogal creatief zouden zijn omgesprongen met het wetenschappelijke bewijs over klimaatgevoeligheid. Knip maakt echter helemaal niet duidelijk waarop dat gebaseerd is. En dan staat er nog dat onze conclusie voor een lage klimaatgevoeligheid (1,75 graden) “geen weerklank heeft gevonden in wetenschappelijke kring”. Ook voor deze bewering wordt geen bewijs aangedragen.

Lewis en ik waren reviewers van het vijfde IPCC-rapport. We zijn vanuit die rol uitgegaan van de aannames van het IPCC zelf. Wij laten zien dat als je aanneemt dat vrijwel 100% van de opwarming sinds 1850 door de mens komt, zoals het IPCC doet, de klimaatgevoeligheid dicht bij de ondergrens ligt van 1,5 graden Celsius. Het IPCC bracht dit “goede nieuws” echter niet.

Rob van Dorland van het KNMI zegt het jammer te vinden dat ons rapport niet peer reviewed gepubliceerd is. Ons rapport is echter wel degelijk gereviewd door drie internationaal bekende klimaatwetenschappers. Bovendien weet Van Dorland zelf ook wel dat vaktijdschriften geen podium bieden aan lange analyses (70 bladzijden) van IPCC-rapporten.

“Knips artikel draagt helaas bij aan de hijgerigheid die rond het klimaatdebat is ontstaan. Daarmee is de wetenschap niet gediend, en de samenleving ook niet.” Deze woorden schreef Salomon Kroonenberg in 2007 in deze krant toen hem precies hetzelfde overkwam als mij nu.

Marcel Crok, wetenschapsjournalist, Amsterdam

[Update: de brief is geplaatst in het weekend van 29/30 maart met daarbij de kop: Ik heb geen plotselinge draai gemaakt in het klimaatdebat. De laatste drie alinea’s zijn echter weggelaten. Hieronder de brief zoals geplaatst:

Klimaat
Ik heb geen plotselinge draai gemaakt in het klimaatdebat
In een verder lezenswaardig artikel (Creatief met klimaat, Wetenschap 22/23 maart) stelt Karel Knip dat ik een opvallende draai heb gemaakt in het klimaatdebat. Boven het stuk staat: ,,Meer CO2 in de atmosfeer betekent een warmere aarde. Ook klimaatscepticus Marcel Crok geeft dat plotseling toe. Alleen: hoeveel warmer precies?” En op de voorpagina van het wetenschapskatern staat zelfs: ,,Opeens erkent scepticus Marcel Crok de klimaatopwarming.”
Dat de aarde is opgewarmd en dat CO2 als broeikasgas in principe bijdraagt aan opwarming zijn twee van de weinige harde feiten in het klimaatdebat. In mijn boek De staat van het Klimaat uit 2010 schreef ik: ,,De basis van de broeikastheorie is weinig omstreden. CO2 is een broeikasgas en als er meer van in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde. Maar hoeveel?” Merk op dat dit vrijwel identiek is aan de intro boven het NRC-artikel.
Daarnaast suggereert de kop (Creatief met klimaat) dat Nic Lewis en ik, de auteurs van het rapport A sensitive matter, nogal creatief zouden zijn omgesprongen met het wetenschappelijke bewijs over klimaatgevoeligheid. Knip maakt echter helemaal niet duidelijk waarop dat gebaseerd is. En dan staat er nog dat onze conclusie voor een lage klimaatgevoeligheid (1,75 graden) ,,geen weerklank heeft gevonden in wetenschappelijke kring”. Ook voor deze bewering wordt geen bewijs aangedragen.

Marcel Crok Amsterdam

0 0 stemmen
Artikel waardering