[Update na de uitzending]
Ok, het item zat redelijk in elkaar. Het voornaamste probleem voor de kijker was dat het leek of ik reageerde op Pachauri en hij op mij terwijl we het over verschillende zaken hebben. Pachauri had het over de claim in het IPCC-rapport die zegt dat de IPCC-auteurs er nu 95% zeker van zijn (expert judgement) dat meer dan de helft van de opwarming sinds 1950 door de mens komt.
Mijn reactie daarop – die niet werd uitgezonden – is dat die 95% zekerheid op zichzelf niet zoveel zegt. Je kunt er bv 95% zeker van zijn dat de mens een klein beetje opwarming veroorzaakt en dan hoeft er überhaupt geen sprake te zijn van een probleem. Dus, zeg ik, is de belangrijkere vraag of de mens veel opwarming veroorzaakt met de uitstoot van broeikasgassen of weinig of iets ertussen in. En daar gaat die voetnoot over. Die voetnoot zegt dat het IPCC er nog niet over uit is of het veel is of weinig of iets ertussen in. Dat daar geen overeenstemming over is. Nic Lewis en ik zullen vervolgens in ons rapport laten zien dat de “beste” methodes erop wijzen dat het relatief weinig is en aan de onderkant van de range van waarden zit die het IPCC hanteert. [Einde update]

Nieuwsuur besteedt zo meteen tussen 22 en 23 uur zowaar weer eens aandacht aan klimaat. Aanleiding is het bezoek Rajendra Pachauri en andere hooggeplaatste IPCC-functionarissen deze week aan Nederland in verband met het zogenaamde Synthesis-report, het rapport dat een synthese maakt tussen de vuistdikke rapporten van achtereenvolgens Werkgroep I, II en III.

Nieuwsuur interviewde Pachauri en aansluitend Wilco Hazeleger en ondergetekende. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat achter een voetnoot in de Summary for Policy Makers van het vijfde IPCC-rapport een heel verhaal schuil gaat. Sterker nog, onder andere die voetnoot is aanleiding geweest voor mij en de Brit Nic Lewis om een eveneens behoorlijk lijvige reactie op het IPCC-rapport te schrijven. Dat rapport komt binnenkort uit in zowel het Engels (bij de Global Warming Policy Foundation) als in het Nederlands (bij de Groene Rekenkamer). De submissies van Nic Lewis en mij aan de Britse Energy and Climate Change Committee geven trouwens al een aardig beeld van onze bevindingen.

Zoals de aankondiging op de website van Nieuwsuur laat zien roept Pachauri tot meer urgentie. Lewis en ik laten in ons rapport juist zien dat het vijfde IPCC-rapport alle ingrediënten bevat om tot de conclusie te komen dat het klimaatprobleem juist aanzienlijk minder urgent is. Het IPCC zelf heeft die conclusie echter niet getrokken (en daarom doen wij het in ons rapport) en deze netelige kwestie afgedaan met die nu al beruchte voetnoot 16 in de SPM.

 

0 0 stemmen
Artikel waardering