Er is massale belangstelling van de media en de blogosfeer voor de vandaag gepubliceerde Nature-paper van Shang-Ping Xie en Yu Kosaka. De Volkskrant wijdde er vandaag een bericht aan en NRC zal vanmiddag ongetwijfeld volgen. De hoofdconclusie van het artikel is dat het tropische deel van de Pacific (Grote Oceaan, het gebied waar El Niño and La Niña optreden) waarschijnlijk een belangrijke rol heeft gespeeld bij de stagnatie van de mondiale temperatuur in de afgelopen vijftien jaar.

Simpel gezegd komt het erop neer dat er vermoedelijk periodes zijn van enkele decennia waarin El Niño’s domineren gevolgd door een periode waarin La Niña’s de boventoon voeren. Dat laatste zou het geval geweest zijn sinds 1998 met de veelbesproken stagnatie van de mondiale opwarming als gevolg. De auteurs zijn in de paper vrij gedecideerd over hun resultaten: “The simulated global-mean temperature is in excellent agreement with observations, showing that the decadal cooling of the tropical Pacific causes the current hiatus.”

De auteurs haasten vervolgens te zeggen dat deze periode van stagnatie dus weer voorbij zal gaan en gevolgd zal worden door een nieuwe periode van opwarming:

We conclude that the recent cooling of the tropical Pacific and hence the current hiatus are probably due to natural internal variability rather than a forced response. If so, the hiatus is temporary, and global warming will return when the tropical Pacific swings back to a warm state.

Dit is allemaal volstrekt legitiem. De grote zwakte van de paper en vrijwel alle media-aandacht is echter het onbesproken laten van de logische vervolgvraag. Als een periode met blijkbaar grotere La Niña-activiteit de opwarming door broeikasgassen volledig kan platleggen, hoeveel draagt een periode met grotere El Niño-activiteit dan eventueel bij aan opwarming? De paper zwijgt in alle talen over deze toch minstens zo belangrijke vraag. Althans in de tekst. Judith Curry was echter heel alert bij het lezen van de paper, of beter gezegd, bij het bekijken van de figuren en spotte misschien wel de belangrijkste bevinding van de paper in figuur 1b:

Hier is een zogenaamde controle-run te zien. Xie en Kosaka gebruikten een klimaatmodel en legden aan hun model de daadwerkelijk opgetreden temperaturen in de tropische Pacific op. Met die opgelegde oceaantemperaturen en verder de bekende klimaatforceringen (broeikasgassen en aerosolen) kon het model de stagnatie van de laatste vijftien jaar veel beter simuleren (te zien in hun figuur 1a, hier niet getoond). In figuur 1b leggen ze wel de oceaantemperaturen in de Pacific aan het model op maar wordt het model niet gevoed met broeikasgassen en aerosolen. De uitkomst geeft dus een indicatie van de natuurlijke respons van het klimaat. Kijk nu eens goed naar de opwarming in het model (rode lijn) tussen 1975 en 1998, de periode van opwarming die door het IPCC en de meeste klimaatwetenschappers grotendeels aan broeikasgassen wordt toegeschreven. Het opleggen van alleen de zeewatertemperaturen geeft echter al 0,4 graden opwarming in het model!

Met broeikasgassen en aerosolen erbij neemt de opwarming (hun figuur 1a) toe tot ongeveer 0,68 graden in dezelfde periode van 1975 tot 1998. Curry merkt dus terecht op dat de studie suggereert dat meer dan de helft van de opwarming het gevolg van natuurlijke klimaatverandering lijkt te zijn. Dit staat haaks op de belangrijkste conclusie van het vierde en ook het aankomende vijfde IPCC-rapport dat stelt dat tenminste de helft van de opwarming door broeikasgassen komt. Daarom schreef Curry:

Like I said, my mind is blown.  I have long argued that the pause was associated with the climate shift in the Pacific Ocean circulation, characterized by the change to the cool phase of the PDO.  I have further argued that if this is the case, then the warming since 1976 was heavily juiced by the warm phase of the PDO.  I didn’t know how to quantify this, but I thought that it might account for at least half of the observed warming, and hence my questioning of the IPCC’s highly confident attribution of ‘most’ to AGW.

Ik heb Xie en Kosaka gemaild en hen gevraagd te reageren op het blogbericht van Curry. Zodra ik antwoord heb zal ik het hier melden.

 

 

0 0 stemmen
Artikel waardering