De Telegraaf bericht vandaag dat ik door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu gevraagd ben om het vijfde IPCC-rapport te reviewen.  Dat bericht klopt inderdaad. De review van AR5 verloopt in twee stadia. De review periode van de first order draft (FOD) is inmiddels verstreken. In oktober volgt nog de review van de second order draft (SOD). De opdracht van het ministerie bestrijkt beide review rondes.

Uiteraard ben ik zeer blij met deze opdracht. Ik beschouw het als een erkenning voor het werk dat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Hieronder het artikel uit de Telegraaf met wat opmerkingen van mijn kant.

Klimaatcriticus adviseert Atsma

door Inge Lengton

MC: Dit is teveel eer. Het is uiteraard niet zo dat ik Atsma rechtstreeks adviseer. Ik heb gewoon als expert reviewer mijn commentaren ingediend bij het IPCC en ga straks in de tweede ronde kijken wat ze ermee gedaan hebben. Toch is de opdracht wel bijzonder. Ik kan me niet herinneren dat het ministerie eerder zo’n opdracht gaf aan een criticus. De opdracht past in het politieke geluid van de laatste jaren dat ‘het debat met de sceptici gevoerd moet worden’. Meer specifiek: de opdracht aan mij is een van de antwoorden van het ministerie op de Motie Nepperus uit 2010, die destijds werd aangenomen door bijna alle partijen, zoals ook in het krantenbericht staat.

DEN HAAG, donderdag

Een klimaatkenner gaat in opdracht van het kabinet de klimaatrapporten van het VN-panel IPCC tegen het licht houden. Dat gebeurt op aanraden van staatssecretaris Atsma (Milieu) die er voor honderd procent zeker van wil zijn dat de rapporten van de VN-club dit keer wel deugen.

MC: Ik hoop niet dat Atsma het laatste denkt of hoopt. Ik kan als expert reviewer er uiteraard niet voor zorgen dat er geen fouten in het volgende rapport staan. Er zal bovendien altijd onenigheid blijven over controversiële onderwerpen. Ik kijk vooral of de lead authors literatuur van sceptici hebben meegenomen en of ze daar recht aan doen. Vooralsnog ben ik daarover gematigd positief. AR5 doet het iets beter dan AR4 dat ik in mijn boek De staat van het klimaat flink bekritiseerde. Maar het kan nog altijd veel beter.

Het IPCC, dat regeringen adviseert om klimaatmaatregelen te nemen, raakte enkele jaren geleden in opspraak. In de rapporten werd de menselijke invloed op het broeikaseffect schromelijk overdreven. Burgers zouden met hun ’vieze’ auto’s en fabrieken te veel CO2 uitstoten en daarmee de opwarming van de aarde veroorzaken. Critici stellen dat daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. De opwarming van de aarde kan door tal van andere zaken worden veroorzaakt, menen zij. De affaire is de boeken ingegaan als ’climategate’.

Hier worden twee zaken door elkaar gehaald, de validiteit van de hoofdconclusies van AR4 en climategate. Het klopt dat critici stellen dat er geen bewijs is voor de hoofdconclusie van het IPCC dat het merendeel van de recente opwarming door CO2 komt. Daar draait de hele wetenschappelijke discussie om.

Verziekt
Om in het klimaatdebat een evenwichtiger geluid te laten doorklinken, heeft Atsma besloten voortaan de Nederlandse chemicus Marcel Crok in de arm te nemen. Deze klimaatkenner wordt straks betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Crok heeft de instructie gekregen ook bij andere klimaatsceptici zijn oor te luister te leggen. Hij leverde een aanzienlijke bijdrage aan het blootleggen van climategate. Ook schreef hij een boek over het wereldwijde klimaatonderzoek dat volgens hem wordt verziekt door vriendjespolitiek, gedram en misleiding.

Het woord ‘voortaan’ klinkt me als muziek in de oren (:)) maar daar is niets over afgesproken. Ik doe nu deze opdracht zo goed als ik kan en daarna zien we weer verder. Het is interessant dat er verder staat dat ik gevraagd ben ook bij andere sceptici mijn oor te luister te leggen. Inderdaad is hier mondeling over gesproken. Ik ben benieuwd hoe de Telegraaf dit weet trouwens.

Het in dienst nemen van Crok gebeurt in opdracht van de Tweede Kamer. De VVD-fractie diende in 2010 een motie in waarin de regering werd opgeroepen na het IPCC-debacle meer broeikascriticasters bij het debat te betrekken. Alle partijen steunden dit, op GroenLinks en PvdD na.
Ook bij het IPCC zijn maatregelen genomen. Zo moeten alle wetenschappers die door het panel worden geraadpleegd kenbaar maken voor welke instanties ze werken. Dit moet hun belangen in kaart brengen.

Ik ben niet in dienst genomen, maar doe deze opdracht als freelancer. De motie waarover Lengton het heeft is de eerder genoemde Motie Nepperus. Critici bij het debat betrekken, dat is wat het ministerie met het verstrekken van deze opdracht doet.

0 0 stemmen
Artikel waardering