Salomon Kroonenberg, die het voorwoord schreef van De staat van het klimaat, publiceerde zaterdag een uitstekende ingezonden brief in NRC over de column van Baudet en alle reacties daarop. De brief spreekt voor zich.

Op de man spelen toont gebrek aan argumenten

No need to panic about global warming stond boven een opiniestuk in de Wall Street Journal van 27 januari, ondertekend door zestien vooraanstaande klimaatwetenschappers, waaronder oud-directeur van het KNMI Henk Tennekes. Baudet slaat de spijker op zijn kop in zijn column (Opinie, 27 januari). Dat is niet selectief winkelen, zoals Wouter van Dieren in zijn reactie lijkt te denken (Opinie, 30 januari).
Het is niet warmer dan in de middeleeuwen of in de Romeinse tijd, de gletsjers zijn niet kleiner dan toen, de zeespiegel stijgt niet sneller dan in de vorige eeuw en er zijn niet meer hurricanes dan vroeger. Er is nog niets aan de hand met ons klimaat.
Wie vindt dat dat „meningen” zijn die „allang weersproken” zijn, houdt zijn literatuur niet bij. Andere processen lijken belangrijker voor ons klimaat. Welke weten we nog niet. Reden genoeg om te investeren in klimaatonderzoek, in plaats van in het verminderen van de uitstoot van CO2. En in het beschermen van biodiversiteit, die niet, zoals Jan Terlouwmeent (Opinie, 30 januari), bedreigd wordt door CO2-uitstoot, maar door roofzuchtig landgebruik. En in duurzame energie, want die hebben we nodig, of het klimaat nu warmer wordt of kouder.
Het valt mij tegen van Terlouw en Van Dieren, mensen die ik allebei hoog heb, dat zij Baudets argumenten niet met wetenschappelijke argumenten bestrijden,maar met verdachtmakingen. Terlouw trekt Baudets wetenschappelijke kwaliteit in twijfel en Wouter van Dieren geeft de schuld aan de Amerikaanse Republikeinen, de olielobby en conservatieve samenzweringen.
Wie op de man speelt, heeft kennelijk geen inhoudelijke argumenten meer over.

Salomon Kroonenberg
Em. Hoogleraar geologie aan de TU Delft, Delft

0 0 stemmen
Artikel waardering