Mijn blogbericht van vorige week over het KNMI staat vandaag in aangescherpte vorm als opiniestuk in NRC Handelsblad. Mijn eigen kop was trouwens: Verzelfstandiging KNMI wel degelijk een goed idee. Maar blijkbaar wilde de opinieredactie René Leegte nog even in het zonnetje zetten :)

Voor zover ik heb kunnen nagaan ben ik de enige geweest die na de uitlatingen van Leegte positief heb gereageerd op diens voorstel om het KNMI te verzelfstandigen. Het KNMI zelf heeft op deze suggestie van Leegte niet inhoudelijk gereageerd. Persoonlijk denk ik dat diverse onderzoekers bij het KNMI blij zouden zijn als ze door verzelfstandiging meer academische vrijheid zouden krijgen. Het zou uiteraard aardig zijn als het KNMI met een reactie komt.

[Update]
De intro bij het stuk is eveneens geschreven door de NRC-redactie. Die luidt:

Met een verkeerd argument kun je toch gelijk hebben, bewees Leegte. Juist omdat het KNMI onafhankelijk is, moet het los van het ministerie, stelt Marcel Crok.

Ik heb er even op zitten kauwen, maar de laatste zin strookt echt niet met het stuk. Ik betoog dat het KNMI op dit moment onvoldoende onafhankelijk is en dat onafhankelijker te prefereren zou zijn en dat daarom het KNMI losgeweekt moet worden van het ministerie.

0 0 stemmen
Artikel waardering