Trouw bericht vandaag over een advies van het ’topteam Energie’, dat volgende week overhandigd zal worden aan minister Verhagen. Het team dat onder leiding staat van de oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer, adviseert om jaarlijks 200 miljoen vrij te maken voor de investering van nieuwe technologie die duurzame energie moet opleveren.

Dit is precies de conclusie die ik ook trek in Hoofdstuk 8 van De staat van het klimaat. Dit hoofdstuk leunt sterk op het boek The Climate Fix van Roger Pielke jr. en op de Hartwell Paper.

Pielke laat overtuigend zien dat drastische CO2-reductie zoals internationaal voorgesteld (bv 50% reductie in 2050) niet haalbaar/realistisch is. Omgerekend naar kerncentrales komt het neer op 1 a 2 nieuwe centrales per dag voor de komende veertig jaar. Meer dan 12.000 nieuwe kerncentrales tot aan 2050. Momenteel zijn er ongeveer 430 kerncentrales operationeel en er staan een kleine 500 gepland.

Feit is dat de wereldbevolking de komende vijftig jaar heel veel meer energie zal gaan gebruiken. Zeker als de 1,5 miljard mensen die nu nog geen toegang hebben tot elektriciteit dat wel gaan krijgen. Alleen al voldoen aan die enorme vraag kan op dit moment alleen maar door in belangrijke mate op fossiel te blijven leunen. Diederik Samsom ziet gas als de meest voor de hand liggende optie in de transitie naar duurzaam.

Want duurzaam is nog te duur aldus het topteam:

Aangezien energie opgewekt uit wind en zon nu niet rendabel is, is het volgens de commissie-Van der Veer nodig eerst de technologie te ontwikkelen en te verbeteren.

We hebben domweg geen flauw idee hoe we de mondiale economie drastisch en snel kunnen decarboniseren (of verduurzamen als u wilt). Met bestaande technieken gaat het in ieder geval niet lukken. En dus moeten we heel veel en jarenlang veel geld gaan investeren in nieuwe technieken waarmee het in 2050 of later hopelijk wel kan.

0 0 stemmen
Artikel waardering