Aanstaande maandag om half vier geef ik naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek een colloquium bij het KNMI. Colloquia zijn openbaar en bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Journalisten wordt wel gevraagd zich van tevoren aan te melden.

De aankondiging luidt:

EXTRA KNMI Colloquia/Workshop
De staat van het Klimaat, een koele blik op een verhit debat

Maandag 13 december 2010, 15.30 uur
Buys Ballotzaal, KNMI

Door Drs. Marcel Crok, freelance journalist

Abstract
Wetenschapsjournalist Marcel Crok publiceerde onlangs het boek De staat van het klimaat. Volgens het boek wijzen recente ontwikkelingen in het klimaat (observaties) en in de wetenschappelijke literatuur erop dat het opwarmende effect van CO2 mee valt.

In het boek De staat van het klimaat geeft wetenschapsjournalist Marcel Crok zijn visie op de stand van onze huidige kennis over klimaatverandering. Crok werkte zes jaar aan het boek waarvan de laatste twee jaar fulltime. Hij bestudeerde de wetenschappelijke literatuur en het vierde IPCC-rapport en interviewde in binnen- en buitenland tientallen bekende en gerespecteerde topklimaatonderzoekers, aan beide kanten van het spectrum. Het colloquium omvat vier onderwerpen die in het boek aan de orde komen. Als eerste gaat Crok in op de problemen die er kleven aan de temperatuurmetingen op zowel land als zee en de dringende noodzaak om over te stappen op Ocean Heat Content als belangrijkste indicator voor de opwarming (dan wel afkoeling) van de aarde.

Daarna worden de verschillende antropogene invloeden besproken die volgens het IPCC op het klimaat inwerken. Sinds het vierde IPCC-rapport zijn er diverse nieuwe bevindingen gepubliceerd die erop wijzen dat er meer opwarmende effecten zijn dan we tot nu toe dachten en dat het grootte van afkoelende invloeden (vooral aerosolen) juist aanzienlijk kleiner is dan tot nu toe werd aangenomen. Dit duidt op een lage klimaatgevoeligheid. Vervolgens belicht Crok kort enkele factoren (zowel natuurlijke als antropogene) die volgens sceptische klimaatwetenschappers onvoldoende aandacht hebben gekregen van het IPCC, zoals oscillaties in de oceanen en veranderd landgebruik, dan wel verkeerd geïnterpreteerd zijn door het IPCC (het effect van wolken op de temperatuur).

Tenslotte zegt hij iets over de status van klimaatmodellen en de waarde die gehecht kan worden aan klimaatscenario’s, waaronder die van het KNMI.

Vertegenwoordigers van de pers zijn welkom, na aanmelding via persvoorlichting@knmi.nl

0 0 stemmen
Artikel waardering